česky english
Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
Ústav mechaniky těles, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou
Inženýrská akademie České republiky
Česká společnost pro mechaniku
Sdružení pro Inženýrskou mechaniku
Cílem v pořadí již 13. konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky, které se týkají navrhovaných námětů, bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu ŽĎAS a.s., v krásném prostředí Žďárských vrchů.